Uroczystości pod Victoriaschule

Pierwszego września o godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca miejsce kaźni Polaków i obywateli gdańskich więzionych w Victoriaschule na ulicy Kładki. Uroczystość prowadzona przez prezesa Towarzystwa Przyjaciół Gdańska Piotra Mazurka. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, władz samorządowych, instytucji państowych oraz organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele rodzin Polaków gdańskich. Po wspólnej modlitwie złożono wiązano wieńce i wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową znajdującą się na budynku dawnej szkoły.

Gdańsk 01.09.2020r.