Artykuł pana Ireneusza Lipieckiego Wiceprezesa Stowarzyszenia Nasz Gdańsk