Goście biorący udział w uroczystości w sali Ratusza