PO-MORZE SENIOROM – Harmonogram spacerów i pogadanek

Spacer 1      data: 14.06 2022 godz. 11.00

Miejsce spotkania : przy Bramie Cmentarnej Kościoła Św. Jana

 Nieobyczajna ulica Zbytki- poznajemy tajemnicę niepozornej ulicy nieopodal kościoła Św. Jana

Ul. Świętojańska- śladami Zachariasza Zappio i średniowiecznych katastrof budowlanych

Spacer 2     data: 9.07.2022

 godz.11.00

Miejsce spotkania : Hilton przy Targu Rybnym( wejście od Baszty Łabędź)

 Tajemnice gdańskiego Zamczyska- historyczne obiekty Czopowej i Rycerskiej

Spacer 3   data:  16.07.2022 godz. 15.00

Miejsce spotkania :Deptak przy jeziorze- Sztum

Wspólny spacer z seniorami ze Sztumu i Lubichowa wokół Jeziora Sztumskiego.Poznajemy historię i ciekawostki regionu.

Spacer 4    data:  19.08.2022 godz.11.00

Miejsce spotkania : Dworzec Gdański następnie wyjazd do Piekła, Białej Góry, Lubichowa

poznajemy ciekawostki i tajemnice historyczne okolic powiązanych z Polakami Gdańskimi

Spacer 5    data:  23.08.2022 godz.11.00

Miejsce spotkania : przy Bramie Złotej

Pod gdańską Bramą Pijaków- okolice ul. Bogusławskiego i Targu Drzewnego – bohaterowie fasad          i budynków 

Spacer 6    data:  06.09.2022 godz.11.00

Miejsce spotkania : Poczta Polska

Spotykamy się pod gmachem Poczty Polskiej- poznajemy historię obrony i dalsze losy obrońców Poczty Polskiej oraz przyległych budynków i pomników.

Spacer 7    data:  04.10.2022 godz.11.00

Miejsce spotkania : przy Zielonej Bramie

Poznajemy gdańskie bramy wodne. Spacer Rybackim i Długim pobrzeżem- ciekawostki architektury gotyckiej i renesansowej w Gdańsku.