Uroczystości pierwszego Września pod Victoriaschule w Gdańsku

W dniu 1 września o godz, 10.00 , jak co roku, pod budynkiem Victoriaschule odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z pierwszych dni II wojny światowej . Szkoła dla dziewcząt została w tym okresie zamieniona na tymczasowe więzienie i miejsce kaźni i prześladowań Polaków gdańskich .

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, przedstawiciele służb konsularnych, organizacji pozarządowych i potomkowie rodzin, których członkowie przeszli przez piekło Victoriaschule.

W imieniu pani Prezydent Gdańska spotkanie poprowadził Prezes Towarzystwa Przyjaciół Gdańska- Piotr Mazurek . Po wspólnej modlitwie, poprowadzonej przez franciszkanina  ojca Tomasza Joenka , głos zabrał zastępca Prezydent Miasta  – Piotr Kryszewski. Wysłuchaliśmy również krótkiego wystąpienia przedstawiciela kolejnego pokolenia Polaków gdańskich – Jacka Lendziona- którego ojciec był więziony i prześladowany w Victoriaschule.

Po wystąpieniach złożone zostały wiązanki i kwiaty pod pamiątkową tablicą umieszczoną na budynku szkoły.