Święto pieczonego Ziemniaka

5 września odbyło się spotkanie z zaprzyjaźnionymi seniorami z Klubami Seniora ze Sztumu i Osieka. Podczas odwiedzin w Gdańsku seniorzy zwiedzili Pocztę Polską, Dolne Miasto oraz uczestniczyli w ognisku z pieczonymi ziemniakami oraz kiełbaskami. Ognisko zorganizowane było na bastionie św. Gertrudy przez Towarzystwo Przyjaciół Gdańska oraz fundację Bursztynowe Serce, z którą współpracujemy. Organizacja imprezy była również możliwa dzięki wsparciu gdańskiego GAiT i Urzędu Marszałkowskiego. (Był to element spotkania integracyjnego)