Podsumowanie Projektu Po-morze Seniorom

Podsumowanie projektu odbyło się 6 Grudnia w naszym muzeum. Było to spotkanie beneficjentów projektu. W czasie spotkania przypomnieliśmy sobie nasze wspólne wyprawy historyczno- turystyczne. Obejrzeliśmy również bardzo interesującą prezentacje architektury Maroka przygotowaną przez panią archeolog Katarzynę Kaczyńską. Przy ciasteczku, kawie i herbacie omówiliśmy najważniejsze wydarzenia i powspominaliśmy miejsca w które w ramach projektu odwiedziliśmy. Stwierdziliśmy wspólnie, że taka formuła realizacji projektu jest interesująca dla wszystkich uczestników. W tym projekcie uczestniczyli seniorzy ze Sztumu,Osieka oraz Gdańska.