Działalność TPG

Towarzystwo Przyjaciół Gdańska powstało w grudniu 1971 roku. Celem Towarzystwa jest gromadzenie informacji o byłych Polakach Gdańskich oraz utrzymywanie z nimi współpracy.

Towarzystwo Przyjaciół Gdańska (TPG) przez lata swojej pracy pragnie uświadamiać, że Gdańsk nie był jedynie czysto niemieckim miastem, ale również domem dla wielu Polaków.

TPG prowadziło także działalność wydawniczą, w ramach której powstały Kalendarze Gdańskie i wiele innych książek związanych z ludnością miasta, architektury miasta oraz samej historii miasta i okolic. TPG może również pochwalić się tym, że przez lata organizowało Jarmark św. Dominika w Gdańsku.

Działalność edukacyjna prowadzona przez TPG powiązana jest z Muzeum Strefa Historyczna Wolne Miasto Gdańsk, gdzie odbywają się przygotowane lekcje historyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających uświadamiać i edukować młodzież w duchu polskości. W samym muzeum wyodrębniona jest specjalna sala poświęcona Polakom Gdańskim i ich działalności w „Wolnym Mieście Gdańsku”. Upamiętnia ona życie Polaków w WMG w tym jakże problematycznym i trudnym okresie w historii miasta.